Huisregels Zomeractiviteiten

Veiligheid staat bij KVW in een hoog vaandel. Daarom beschikken wij over de nodige vergunningen, maken wij gebruik van de RI&E en beschikt onze programmagroep over BHV kennis speciaal gericht op jongerenwerk. Om KVW in goede banen te leiden gelden er enkele simpele maar duidelijke regels voor vrijwilligers én deelnemers. Als iedereen zich aan deze regels houd, zijn we er zeker van dat elk KVW jaar weer beter wordt dan het vorige.


  • Kinderen gaan nooit voortijdig naar huis. Mocht er reden zijn tot (voortijdig) vertrek, wordt dit in alle gevallen overlegd met iemand van de programmagroep.
  • Niemand verlaat het terrein zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met een lid van de programmagroep. Ook tijdens de overnachting van KVW Groot is er toezicht op het bij elkaar blijven van de groepen.
  • De startseinen voor programmaonderdelen, vertrek van wandel- en/of fietstochten en lunch/diner worden centraal gecommuniceerd.
  • Elke dag is er na afloop een evaluatie tussen de leiding en de programmagroep. Dit is een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te laeren
  • Meenemen van eigen spullen en/of materiaal geldt op eigen risico. We raden aan waardevolle spullen thuis te laten.
  • Tijdens het programma wordt niet gerookt in het bijzijn of in het zicht van deelnemende kinderen.
  • ´s Avonds is er -als de weersomstandigheden dat toelaten- een gezellig samenzijn bij het kampvuur met muziek en een drankje. Hiervoor gelden twee regels; na 24:00 is er geen inloop meer mogelijk, en alcohol is alleen toegelaten voor personen boven de leeftijd van 18 jaar. Er is streng toezicht op de laatste regel en wordt verwacht dat men de volgende dag weer op pad moet!
  • Sinds 2018 is er een nieuw verkeerssituatie rondom Leisurepark In De Bandert. Indien anders gecommuniceerd, is parkeren alleen mogelijk op de parkeerterreinen gelegen aan de Wilhelminalaan en de Bandertlaan en is er in het park geen autoverkeer toegestaan.