Bestuur

Het bestuur van KVW bestaat uit de volgende leden:


Daarnaast werken er ook mensen van de verschillende activiteiten (programmagroep zomer, Sinterklaas, St. Maarten) samen met het bestuur.  Het bestuur regelt de lopende zaken en stippelt het beleid uit voor de toekomst.

Vergadering van het bestuur bijwonen?

Het bestuur vergadert  minimaal vier keer per jaar. Een keer is dat de jaarvergadering en daarnaast zijn er drie kwartaalvergaderingen.  De vergaderingen zijn openbaar en iedereen die deel wil nemen mag contact opnemen met onze secretaris: (secretaris@kvw-echt.nl