COVID-19 protocol Zomeractiviteiten

Met de maatregels in acht nemend zal Kindervakantiewerk Groot Echt van 11-8-2020 tot en
met 14-8-2020 een activiteit organiseren voor de basisschoolgaande jeugd uit de gemeente
Echt-Susteren.

De volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing:


 • Iedereen wast regelmatig 20 seconden de handen met water en zeep en laat de handen daarna goed drogen. Maak gebruik van papieren wegwerpdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius hebt, blijf dan thuis en meld je af via info@kvw-echt.nl.
 • Ben jij op vakantie geweest in een (oranje) risico gebied blijf dan thuis en meld je af. (zie vorige aandachtspunt)
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven tijdens activiteiten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Er geldt voor fysieke bijeenkomsten in de buitenruimte geen maximumaantal kinderen of vrijwilligers, zolang iedereen vanaf 18 jaar de 1,5 meter in acht neemt.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens sport en spel activiteiten hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sport en spel activiteiten dient men vanaf 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Voor binnen activiteiten is er geen mogelijkheid binnen de richtlijnen. Mocht het zo zijn dat het weer té slecht is/wordt, zullen we dit zo snel als mogelijk via social media en onze website aangeven. Als dit gedurende de dag gebeurd dan moeten de kinderen z.s.m. opgehaald worden.

Hieronder de uitwerking van de richtlijnen voor verschillende situaties.


 • Brengen en ophalen van deelnemers:
  Alle deelnemers komen zoveel mogelijk zelfstandig of worden gebracht naar de parkeerplaats van Zwembad in de Bandert. Daar worden ze opgevangen en door de vrijwilligers van KVW naar het buitenterrein gebracht. Aan het einde van de activiteit brengen de vrijwilligers de kinderen weer naar de parkplaats waar ze indien nodig op de aangegeven tijden worden opgehaald.
 • Toiletgebruik:
  KVW zal een toiletunit verzorgen waarbij er voldoende capaciteit is om de deelnemers van een schoon toilet gebruik te kunnen laten maken en de handen te kunnen laten wassen. Deze toiletunit zal elke 2 uur of na gebruik schoongemaakt worden. Voor de toegang naar de toiletten zal een éénrichtingsweg gecreëerd worden.
 • Begeleiding tijdens de activiteiten:
  De deelnemers worden begeleid door vrijwilligers van KVW. Deze vrijwilligers bestaan uit de programmagroep (leeftijden ouder dan 18 jaar) en de leiding (leeftijden 14 en ouder).
  De deelnemers en leiding tot 18 jaar mogen tijdens de activiteiten samen zijn en vormen zo de eerst contact cirkel. De tweede contact cirkel zijn de leiding van 18 jaar en ouder.
  Tijdens de activiteiten (dus kortdurend contact) zijn er geen afstand regels. Dat betekent dat (bege)leiding mee kan doen met sport-, spel- en bewegingsactiviteiten.
  Tijdens inactieve momenten hoeft de eerste contact cirkel (iedereen jonger dan 18 jaar) nog steeds geen afstand in acht te nemen. De tweede contact cirkel (18 jaar en ouder) moet dan wel de 1,5 meter afstand aanhouden.
 • Schoonmaken van spelonderdelen:
  Nadat een groep deelnemers een activiteit heeft gespeeld zal een vrijwilliger van KVW de spelonderdelen, zoals bijvoorbeeld een bal, desinfecteren. Zwembadjes en springkussens zullen aan het einde van de dag worden schoongemaakt.
 • Serveren van eten en drinken:
  Er zal water en ranja beschikbaar gesteld worden. De deelnemers nemen zelf vullen hiermee hun afsluitbare bekers of flessen die de deelnemers en leiding zelf mee dient te nemen. Lunchpakketten zullen alle deelnemers zelf verzorgen. Op donderdagavond wordt friet gebakken door een frietkraam en het eten wordt in buffetvorm aan de deelnemers en vrijwilligers verstrekt waarbij gebruikgemaakt wordt van wegwerpmiddelen. Het eten wordt zittend opgegeten waarbij de vrijwilligers die 18 of ouder zijn 1,5m afstand houden tot de andere vrijwilligers. Het avondeten op dinsdag, woensdag en vrijdag zal worden gemaakt door 3 vaste PG-leden. Deze PG-leden zijn de enige vrijwilligers die in de keuken van de brak mogen verblijven. Het serveren van het eten zal ook door deze PG-leden uitgevoerd worden door middel van een buffetvorm waar het eten wordt opgeschept. De andere vrijwilligers zullen vervolgens zittend het eten opeten. (Fris)drank wordt verstrekt door middel van blikjes die buiten de brak staat.
 • Algemene hygiëne en gebruik van De Brak:
  Er zullen op meerdere locaties op het buitenterrein duidelijk zichtbare plaatsen zijn waar handen kunnen worden gewassen of gedesinfecteerd. Op de locaties waar het niet mogelijk is om handen te wassen zal desinfectiegel beschikbaar zijn.
  Tijdens het programma zal erbij bijvoorbeeld een drinkpauze ook een moment zijn voor het wassen van handen.
  De Brak wordt enkel door de KVW-programmagroep gebruikt welke de 1,5 meter ten alle tijden in acht houden. In de Brak gelden looproutes voor iedereen. De toegang tot de toiletten zal beperkt worden tot 1 persoon per keer. Of de wc bezet is wordt op de looproute aangegeven. De gebruikte ruimten en middelen, en met name deurklinken, zullen voor en na de activiteiten schoongemaakt worden.
 • Avondprogramma en kampvuur
  Na het programma kunnen de vrijwilligers gebruik maken van het buitenterrein van de Brak. Hier staan tafels en banken waar vrijwilligers na kunnen praten over de dag. Hier zal ook het eten geserveerd worden. Het streven is om na het avondeten een activiteit te organiseren waar vrijwilligers aan mee kunnen doen. Daarnaast is er een kampvuur waar doormiddel van zitplekken gebruik van kan worden gemaakt. De regel blijft dat iedereen tot 17 jaar bij elkaar mag zitten. Vanaf 18 en ouder ziet iedereen er zelf op toe de 1,5 meter afstand aan te houden.


Het naleven van de richtlijnen wordt door de PG-veiligheid aangestuurd maar samen
met alle andere PG-ers en vrijwilligers wordt toegezien dat ze ook worden
opgevolgd. Incidenten worden gemeld bij de PG veiligheid, genoteerd in het
incidenten logboek, en tijdens de dag bespreking geëvalueerd.

Bijlage A – KVW relevante maatregels

Dit Corona protocol is opgesteld op basis van:Vanuit de Noodverordening zijn onderstaande maatregelen relevant voor KVW:

Maatregel: Artikel 2.1. Verboden samenkomsten en evenementen.

Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

Maatregel: Artikel 2.2. Verbod niet houden veilige afstand.

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te
houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand
te houden van ten minste 1,5 meter.
2. Het verbod is niet van toepassing:
b. als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;
c. op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze personen zich
bevinden op een locatie voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of
wetenschappelijk onderwijs.
h. op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen,
voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het
beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is;